1932'den beri Sizin Çelik Servis Merkeziniz

Askon Demir, 1932 yılında at arabası tamiratı ile başlayan hikâyesinde bu yıl 90. yılını kutluyor. 

1932'den beri Sizin Çelik Servis Merkeziniz

“Askon Demir, 90’ıncı yılını kutluyor”

Askon Demir, 1932 yılında at arabası tamiratı ile başlayan hikâyesinde bu yıl 90. yılını kutluyor.  İkinci kuşak Demiraslan KONYALIOĞLU yönetiminde Denizli’de bugünkü yerleşkesine taşınan Askon Demir’de tepe yönetim 2022 yılında üçüncü kuşağa geçti. Dördüncü kuşağın da görev almaya başladığı, 420 çalışanıyla kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan Askon Demir, 2023 yılı ortalarında 5 ayrı lokasyonda 550 üzerinde çalışan sayısına ulaşmayı planlıyor. Sürdürülebilir karlı büyüme amacına uygun olarak “değer odağında dönüşüm ve farklılaşma stratejisi” ile dünyaya açılımını hızlandırmaya çalışıyor.

Bir asra yakın süredir devam eden bu yolculukta, her yeni günün bir öncekinden daha iyi olmasını amaçlayan ve bunu “sürdürülebilirlik” zemininde geleceğe taşımak isteyen Askon Demir Genel Müdürü Okan KONYALIOĞLU 53 yaşın 50 yılını işletme içerisinde geçirmiş deneyimli bir işveren ve tecrübeli bir STK gönüllüsü. Mali İşler’den Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Melike Konyalıoğlu ile birlikte aynı zamanda Askon Demir Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Okan Konyalıoğlu, bu bayrağı daha da yükseltmek için kurumsallaşma ve profesyonelleşmeyi kurumsal yönetimle birleştirmek istediklerini, bu yolculukta 2021 yılında imzaladıkları Aile-Şirket Anayasasının mihenk taşı niteliğinde olduğunu ifade etti.

 

Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu

Üç kuşaktır küresel, ulusal, bölgesel, sektörel ve iç dinamiklerde yaşananların kendilerine dayanıklılık ve çeviklik anlamında muazzam bir tecrübe kattığını söyleyen Okan Konyalıoğlu, “90 yıllık bu yolculuğun hiç de kolay olmadığını, ‘sorgulama-öğrenme-uyumlanma-sürekli gelişim-değer yaratma ve paylaşma’ iştahlarının bu yolculukta kendileri için başarının temel anahtarı olduğunu, bu kazanımları Cumhuriyetimizin ikinci 100. yılına taşıyacak en büyük sermayelerinin ise nitelikli, amaç ve gayret birliği yapmış, mutlu insan kaynakları olduğunu” aktardı.

 

Soldan sağa: Melike Konyalıoğlu / Yönetim Kurulu Üyesi ,

Demiraslan Konyalıoğlu / Kurucu, 

Okan Konyalıoğlu / Yönetim Kurulu Başkanı  - Genel Müdür. 

 

“Happy Place to Work platformunda 2022 yılında Demir Çelik sektörünün en mutlu işyeri seçildik”

 Happy Place to Work platformunda 2022 yılında Demir Çelik sektörünün en mutlu işyeri seçilen, benzer şekilde bu yıl “Great Place to Work” listesine de giren Askon Demir’de “dönüşümü sadece sattığımız ürün sayısıyla değil, yarattığımız toplam fayda üzerinden ortaya koymamız gerektiğini artık çok iyi biliyoruz” diyen Konyalıoğlu, geleceğe ilişkin olarak “işin sürdürülebilirliğinin ve karlı hale getirilmesinin, toplumun refahından ayrılamayacak bir noktada olduğunu gördük. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendi yol haritalarına yansıtan şirketler sağlıklı büyümelerine devam ederken, bu hedefleri kendi eylem planlarına yansıtamayan şirketlerin; özellikle “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve Avrupa’nın yakında uygulamaya alacağı “tedarikçilerinin çevre ve iklim standartlarının yanı sıra insan haklarını ihlal edip etmediğini kontrol edecek Tedarik Zinciri Yükümlülükleri” gereği, 2030’lara varmadan uluslararası rekabette var olma imkânları da kalmayacak.” değerlendirmesini yaptı.

 

“Kadın çalışan sayımızı her geçen gün arttırıyoruz”

30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” vizyonunu benimseyen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayan Askon Demir, UN Global Compact’ın insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili 10 ilkesini sosyal uyumluluk politikası kapsamında hayatın rutinine almış durumda. Toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli tepe hedefleri arasına aldıklarını ileten Konyalıoğlu halihazırda beyaz yakalı çalışanlarda %30, mavi yaka dahil toplamda %15 olan kadın istihdamının artması için şirket içi hedefler koyduklarını ve iş hayatında kadının daha da güçlenmesi için Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (UN Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacısı olduklarını söyledi.

 “5 kıtada 21 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Askon Demir, son yıllarda yaşanan küresel sorunları, 90 yıllık tarihine rağmen “bilen” değil, sürekli gelişim için sürekli öğrenen ve bunun için zaman ve kaynak ayıran yapısıyla fırsata çevirebilen firmalarımızdan birisi oldu. 2017 yılı sonuna kadar “sıfır ihracat-yoğun ithalat” yapan Askon Demir; en başta insan kaynaklarına yaptığı yatırımları ile bu küresel rüzgârı avantaja dönüştürerek 5 kıtada 21 ülkeye ihracat, 2018 yılından itibaren bünyesinde oluşturduğu “Artepera”, “Wall Art İstanbul” ve “Oobje” dekorasyon markalarıyla da 6 kıtada 66 ülkeye e-ihracat yapar hale geldi.

İhracatı milli bir misyon olarak ele aldıklarını ifade eden Konyalıoğlu “2021 yılı ciromuzun % 17,5’i ihracat gelirlerinden geldi ve 2020 yılına göre ihracatımızda USD bazında % 230’luk bir artış gerçekleştirdik. 2022’nin kalan günlerini de iyi değerlendirip, bu başarıyı daha da yukarılara çekebilmeyi ve ihracat ciromuzda 10 milyon USD’nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

Konjonktürel gelişmelere de değinen Konyalıoğlu “Türk insanı ve Türk Sanayicisi olarak Covid-19 ve pandemi, ortaya çıkan yeni varyantlar, maymun çiçeği, Çin’in sıfır vaka politikası, ABD-Çin ilişkilerindeki tırmanmalar, tedarik zinciri kırılmaları, çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, ekonomik daralmalar ve Avrupa’nın gündemine giren maliyet artışları ve resesyon, derken bu son 3 yılda hayatımıza kalıcı olarak giren VUCA şartlarında önümüzü göremediğimiz, zorlandığımız zamanlarımız çok oldu. Hayatın her noktasının değiştiğini, değişen dünyaya “yaşa-gör-uyumlan” şeklindeki çözümlerin yerini geleceği değiştirmeye, onu kontrol etmeye dayalı uzgörü ve proaktif bakış açısının aldığını ifade eden Konyalıoğlu “öngörü (forecast), VUCA ortamında tahtını uzgörüye (foresight) teslim etti. Hal böyle olunca uyumlanma yerine kendisi ve kendi ekosistemi için geleceği şekillendirenler arasında olma fikri daha cazip olmaya başladı” dedi. Bu yönden bakıldığında değişken (volatile), belirsiz (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlak (ambigious) ortamı tanımlayan VUCA.01’den vizyon (vision), anlama (understanding), cesaret (courage) ve çeviklik (agility) ile VUCA.02’ye geçişin zorunlu olduğunu ileten Konyalıoğlu “değişkenlikler ve zorluklar vizyon olarak güçlü ve sabırlı şirketlerde yeni fırsatları da yaratıyor.

Buradaki değişkenlik, eski ezberlerimizle baş edemeyeceğimiz, sürekli yeni bilginin üretildiği bu çağın ana motivatörü aslında. Bu yüzden, yenilikçi ve hızlı uyumlanmayı yönetebilecek dönüştürücü liderleri ve personel yönetiminden stratejik insan kaynakları yönetimine geçişi bu yeni çağın reçetesi olarak görüyorum.” dedi.

2023-2025 döneminde yine sürdürülebilirlik, dijitalleşme, markalaşma, itibar yönetimi, verimlilik, izlenebilirlik, robotik prosesler ve otomasyonlar, operasyonel mükemmellik, IoT (nesnelerin interneti) ve yeşil dönüşümün ajandalarında öncelikli konular olacağını ifade eden Konyalıoğlu, bu başlıklarda planladıkları projelerini paydaş memnuniyetine hizmet eden lokomotif projeler olarak tanımlıyor.

Dönüşümün 360 derece çok yönlü ve kapsamlı eylem planları da gerektirdiğini söyleyen Askon Demir Genel Müdürü Okan Konyalıoğlu, 2020 yılı sonunda KALDER ile başlattıkları “Ulusal Kalite Hareketi”nin “başarılı dönüşüm”ün gerektirdiği kültür değişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. 

“Çardak OSB’deki yeni fabrika yatırımımızla Türk sanayisine değer katacağız”

2018 yılında başlattıkları ihracat yolculuğunda, 2022 yılında katıldıkları uluslararası yurt dışı fuarlar ile küresel yabancı müşterilere odaklandıklarını, yılın bu son döneminde 2023 yılı bütçe ve OKR (Objectives and Key Results-Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) tabanlı stratejik planlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve “AS-tra (Askon Sustainability Strategy: TEAM, RESILIENCE, AGILITY) 2023-2025” ismini verdikleri stratejik yol haritaları kapsamında değerler zinciri odağında dönüşüm ve farklılaşma amaçlı yatırımlarının hızla devam ettiğini belirten Konyalıoğlu “Çardak OSB’de 85.000 m2’lik arazide 4 fazlı bir yatırım planladıklarını ve bunun ilk fazı olan 15.000 m2 kapalı alanın 2023 Ocak ayından itibaren kademeli kapasite artırımı ile faaliyete geçeceğini” söyledi.

Çardak fabrika yatırımında tesisin tamamının güneş enerji sistemi ile besleneceğini, yağmur suyu toplama depoları ile birlikte temiz enerjili yeşil bir tesis yaratmak için özel hassasiyet gösterdiklerini ve Cumhuriyetimizin 100. yılına 91 yıllık tecrübe ile 5 ayrı tesiste 500’ün üzerinde personeli ile gurur ve güvenle girmeye hazırlandıklarını ifade eden Konyalıoğlu “Çardak OSB’deki yeni fabrika yatırımımızla katma değeri daha yüksek üretim yapımızı hem kapasite, hem kalite, hem de yeni beceriler kapsamında geliştirmiş olacağız. Tüm sistemi değerler zinciri ve farklılaşma odağında kızıl okyanustan mavi okyanusa taşıyacak ve uluslararası açılımımızı destekleyecek bu yatırımın 2023 yılından itibaren ihracatta itici gücümüz olacağına inanıyorum.” dedi.