2023 Yılında Değerli Hammaddenin İthalatı Ülkede %25 Azaldı

2023 yılında Almanya, 2022'ye kıyasla demir hurdası ihracatını %3 azalttı ve 7.61 milyon tonla 2009 krizinden bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Almanya'nın bu hammadde tedarikinde ana destinasyonu geleneksel olarak Hollanda oldu ancak geçen yıl bu ülkeye hurda ihracatı yıllık bazda %6 azaldı.

2023 Yılında Değerli Hammaddenin İthalatı Ülkede %25 Azaldı