ABD temiz çelik endüstri planını vurguluyor

Beyaz Saray, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin "temiz" üretimde Amerikan liderliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni girişimler listesinin bir parçası olarak düşük karbonlu yöntemlerle yapılan çelik ve alüminyumun yerel üretimini ve tedarikini desteklemek için adımlar atacağını söyledi.

ABD temiz çelik endüstri planını vurguluyor

Beyaz Saray, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin "temiz" üretimde Amerikan liderliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni girişimler listesinin bir parçası olarak düşük karbonlu yöntemlerle yapılan çelik ve alüminyumun yerel üretimini ve tedarikini desteklemek için adımlar atacağını söyledi.

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden-Harris yönetimi, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri için ihtiyacımız olan çelik ve alüminyumun düşük karbonlu üretimi de dahil olmak üzere temiz üretim konusunda Amerikan liderliğini desteklemek için kurumlar arasında yeni eylemleri duyuruyor" dedi.


Açıklamaya göre, ABD ticaret politikasını çelik ve alüminyum endüstrilerinde daha düşük karbon emisyonu elde etmenin bir yöntemi olarak kullanacak.

Beyaz Saray, "ABD ve AB birlikte kirli çelik pazarlarına erişimi kısıtlamak ve her iki pazara da çelik döken ülkelere erişimi sınırlamak için çalışıyor, bu da dünya çapında arz fazlasına katkıda bulunuyor" dedi. Anlaşma, katılmak isteyen ve pazar yönelimini eski haline getirmek ve yüksek emisyonlu çelik ve alüminyum ürünlerin ticaretini azaltmak için kriterleri karşılayan tüm ilgili ülkelere açık olacak” dedi.

 

ABD ve AB, ABD, AB'den ithal edilen çelik ve alüminyum tarifelerini bir kota planıyla değiştirmeyi kabul ettiğinde, metal sektörlerindeki emisyonlarla mücadele için ortak girişimi başlattı. Hükümetler, 2024 yılına kadar daha temiz çelik ve alüminyum üretimini teşvik etmek ve her iki sektörde de küresel kapasite fazlasını ele almak için işbirliği içinde bir çerçeve oluşturmaya söz verdiler.

 

Beyaz Saray, "Böylece ABD, Avrupa ve dünyadaki yeşil çelik ve alüminyum üretimine yapılan yatırımları artıracak ve on yıllar boyunca rekabetçi bir ABD çelik ve alüminyum endüstrisi sağlayacak" dedi.

Girişimler, esas olarak Çin'deki aşırı karbon yoğun kapasiteyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

 

'Temiz satın alın' hükümleri


Beyaz Saray, daha sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş inşaat malzemelerinin satın alınmasını ve kullanılmasını teşvik etmek için çeşitli devlet kurumlarından oluşan bir “Temiz Satın Alın Görev Gücü” kuracağını söyledi.

Görev gücü, hüküm kapsamında federal olarak finanse edilen projelerde kullanılmak üzere daha düşük karbon ayak izi ile üretilen çelik ve beton gibi malzemeleri belirleyecek.

 

Örneğin Ulaştırma Bakanlığı, federal ulaşım projelerinde daha düşük karbonlu malzemelerin kullanılması için çabalar başlatacak.Beyaz Saray'ın temiz malzeme tedarik stratejisi, kurumsal sektöre de yayılacak ve COP26'da başlatılan iş liderlerinden oluşan First MoversCoalition'ı içerecek.

While House, "First MoversCoalition, çelik, nakliye, kamyon taşımacılığı ve havacılık ile başlayarak temiz satın alma taahhütleri veriyor" dedi. "Bugün yönetim, First MoversCoalition'ı 2022'de dört ek sektörü kapsayacak şekilde genişletme planlarını duyuruyor: alüminyum, çimento, kimyasallar ve karbon giderme."

 

Diğer girişimler


Duyuru, hidrojen merkezlerinin, disiplinler arası endüstriyel karbonsuzlaştırma araştırmalarının ve karbon yakalama teknolojisinin geliştirilmesini finanse etmek için bir başlangıç ​​çerçevesi sundu.

 

Beyaz Saray, "Sanayi sektörü, şu anda yerel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birinden sorumlu olduğu için iklim kriziyle mücadelenin merkezinde yer alıyor" dedi.Duyuruya göre, hidrojen kullanımı birçok sektörde, özellikle de çelik üretimi gibi karbondan arındırılması zor sektörlerde emisyonları azaltabilir.

 

Beyaz Saray, temiz üretime verdiği önemin, iklim kirliliğini azaltmak, ekonomiyi büyütmek ve istihdam yaratmak için ABD'nin altyapı yatırım paketinden gelecek harcamaları tamamlayacağını söyledi.