Avrupa Birliği'nin Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması (CBAM) KOBİ'leri Zorluyor

Avrupa Birliği'nin Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması (CBAM), özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için zorluklara yol açıyor ve bu durum Almanya'daki firmaları diğerlerinden daha fazla etkileyebilir.

Avrupa Birliği'nin Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması (CBAM) KOBİ'leri Zorluyor