Avrupa Şirketlerinin Karbon Yoğun İhracatlarının Raporlanması Konusunda Zorlukları

AB'nin Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) çerçevesinde ilk raporları sunma konusunda belirlenen sürelere az sayıda şirket uyabildi. Bu durum, AB'nin karbon ayarlama mekanizmasının uygulanmasındaki zorlukları göstermektedir.

Avrupa Şirketlerinin Karbon Yoğun İhracatlarının Raporlanması Konusunda Zorlukları