Demir-çelik ürünlerinin teslimine KDV tevkifatı geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere gönderilen “41 Seri Nolu, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de,

Demir-çelik ürünlerinin teslimine KDV tevkifatı geldi