Denizaşırı Pazarlarda COB Onarımı İçin Yeni Fırsatlar

Kok fırını hasarları; tasarım, duvar örme, ısıtma, devreye alma, çalıştırma, bakım ve üretim onarımı gibi çeşitli aşamalarla yakından ilgili birçok nedene bağlanmaktadır.

Denizaşırı Pazarlarda COB Onarımı İçin Yeni Fırsatlar

FeiHe

ACRE Türkiye Engineering Co., Ltd.

1.                 Genel bilgiler

Kok fırını hasarları; tasarım, duvar örme, ısıtma, devreye alma, çalıştırma, bakım ve üretim onarımı gibi çeşitli aşamalarla yakından ilgili birçok nedene bağlanmaktadır. Kok fırın hasarları şunlardır: Normal eskime hasarı ve anormal hasar. Uygun şekilde bakımı yapılmış bir pilin hizmet ömrü 30 yıldan fazladır. Ancak, anormal şekilde hasar görmüş veya bakımı uygun şekilde yapılmamış kok fırınları genellikle tasarım gereksinimlerini karşılayamaz [1].

Normal üretimi sağlamak veya hatta pilin hizmet ömrünü uzatmak için uygun onarım çalışmasının gerekli olduğu görülebilir. Batarya onarımı; refrakter tuğla ve çelik işleri için düzenli bakımı, çalışma sırasında revizyonu ve ayrıca arıza süresinde onarımları içerir. Refrakter tuğlaların bakımına genellikle çelik işi onarımı eşlik eder ve zaman zaman tasarım güncellemeleri gerekir.

Son birkaç on yıl içinde, Çin, eski kok fırınlarını yasakladı, ancak yurtdışında hala çok sayıda kok fırını bulunmaktadır. Yüksek otomasyon seviyesine sahip kok fırınları, her zaman yüksek derecede düzenli bakıma sahiptir. Özgün tasarım şirketi çeşitli değişiklikler nedeniyle artık mevcut olmayan bazı kok fırınları 50 yıldan daha eskidir. Düşük otomasyona seviyesine sahip kok fırınlarının rutin bakımları, kok fırınlarının uzun ömürlü olmasını sağlayamaz. Hizmet ömrünü uzatmanın en etkili yolu batarya onarım işini gerçekleştirmektir. Mevcut durumda, katılaşan çevre düzenlemeleri ve kısıtlı kapasite limitleri nedeniyle, kok fırını batarya onarım çalışmaları denizaşırı pazarlarda yeni bir fırsat haline gelmiştir.

2.                 Düzenli bakım

Düzenli bakım, uygun kok fırını için onarım bakımı ve öngörücü/önleyici bakım anlamına gelir. Kok fırını tuğlalarında çarpma, erozyon, çatlak, erime, düşen tuğla, sarsılan tuğla ve kısmi tıkanmalar olduğunda, kusurları temizleme, derz dolgusu, püskürtme, lekeleme, yama ve kaynak yaparak onarın. İş yükü fazla değildir. Kusurlar, tesisteki sıcak onarım işçileri tarafından çalışma durdurmadan onarılabilir. Bakım alanları fırın üstü, fırın odası ve rejeneratör alanını içerir.

Fırının üst bölümünün bakımı şunları içerir: Doldurma deliklerinin yerini alan tuğlalar ve demir halkalar, kontrol deliklerinin yerini alan tuğlalar, kontrol delikleri için yama ve onarım, alt fırın ucu onarımı ve korbel bölgesi ve baca temizliği.

Fırın odası alanının bakımı şunları içerir: Fırın tabanının derzlenmesi, fırın odası tabanının tuğlalarının değiştirilmesi, fırın duvarı çatlaklarının onarımı, içbükey yüzeyin onarımı, fırın odası duvarındaki deliklerin onarımı (duvarcılık veya kaynak), köşe tuğlalarının onarımı.

Rejeneratör alanının bakımı şunları içerir: Koruma duvarının onarımı, tek baca onarımı, ateşleme bacası onarımı, şaşırtma tuğla temizliği.

3.                 Kapatmadan bataryanın yeniden tuğlalanması

Bataryanın kısmen veya büyük ölçüde hasar görmesi ve anormal üretime neden olan sıcaklık artışı güçlüğünün meydana gelmesi, bataryayı tamir etme zamanının geldiğini gösterir. Bataryanın yerel tuğla işi ciddi şekilde hasar gördüğünde veya kok fırın çıkışının mümkün olduğunca garanti altına alınması gerektiğinde, bataryanın yeniden tuğlalanması kapanmadan gerçekleştirilebilir. Kapatmadan bataryanın yeniden tuğlalanması, esas olarak ısıtma duvarının, rejeneratörün ve fırın üstünün yeniden tuğlalanmasını içeren sıcak durumda gerçekleştirilir.


3.1 Isıtma duvarının yeniden tuğlalanması

Isıtma duvarı hasarı, bacanın ucundan başlar ve kademeli olarak orta bacaya yayılır. Isıtma bacasında (özellikle dış yüzeyde) soyulma, göçük, kayma, deformasyon, çatlaklar, delinmeler ve hatta çökmeler ve genel püskürtme, yama, ergitme kaynağı ve doğrultma ile onarılamadığında, ısıtma bacası onarılmalı veya yeniden tuğlalanmalı, yani hasarlı tuğla alanı kaldırılmalı ve yeniden döşenmelidir [2].

(1) Sıcak durumda korbel alanı ağzının bakımı

Bazı ısıtma bacalarının korbel alanı ağzı yanmış ve erimiştir ve korbel alanı ağzı tıkanmıştır, bu da yukarı ve aşağı çekişi etkiler ve fırın sıcaklığı 950 'den düşük olur. Bu durumda korbel alanı ağzının sıcak durumda bakımına ihtiyaç duyulur ve korbel alanı ağzının tıkanması ve düşük fırın sıcaklığı sorunları tarama veya onarım ile giderilmelidir.

(2) Isıtma bacası onarımı

Bazı fırın odalarının fırın duvarında batarya şarjını anormal hale getirebilecek küçük erozyon alanı, tuğla düşmesi ve tuğla çukuru meydana gelmiştir. Bu durumda, sıcak onarım yöntemi esas olarak fırın duvarı için geçerlidir. Normal onarım, hasarlı ısıtma bacası genişliğinin 3 metreden ve yüksekliğinin 2 metreden fazla olmadığı durumlarda geçerlidir ve esas olarak sütun/fırın uç bölgesinde hasarlar beklenebilir; ancak bazen ısıtma bacasının ortasında hasarlar meydana gelebilir.

(3) Isıtma duvarının yeniden tuğlalanması

Birçok ısıtma bacası, bataryanın normal üretimini etkileyen geniş bir alanda ciddi şekilde hasar gördüğünde ve deforme olduğunda, ısıtma duvarının fırın duvarının yeniden döşenmesi gerekir. Bu, iki kategoriye ayrılır: Kaplaması çıkarılarak yeniden tuğlalama veya kaplaması çıkarılmadan yeniden tuğlalama.

Tamir edilecek ısıtma bacasının kapak tuğlası üzerindeki tuğlaların nispeten tamamlanmış olması durumunda, kaplaması çıkarılmadan yeniden tuğlalama uygulanabilir. İlk olarak, hasarlı ısıtma bacasının kapak tuğlasının üzerindeki tuğlaları güçlendirin (tavan yöntemi, yan destek yöntemi) ve daha sonra alt kısımdaki hasarlı parçayı çıkarın ve yeniden döşeyin. Kaplama çıkarma ve yeniden tuğlalama ile karşılaştırıldığında, miktar daha azdır. Genellikle sütun/fırın sonu ısıtma bacalarının veya tek bir ısıtma duvarında birden fazla ısıtma bacasının onarımı için kullanılır.

Isıtma bacasının yeniden tuğlalanması, ısıtma bacası kapağı tuğlasının alt ve üst tuğlalarının ciddi şekilde hasar görmesi veya yeniden döşenmesi gereken ısıtma duvarlarının ve ısıtma bacalarının sayısının fazla olması durumunda geçerlidir. Dikey ısıtma bacası ve kapak tuğlası ve rölenin üzerindeki tüm tuğlaları çıkarın. Çalışma ortamı göreceli olarak iyi, sıcaklık düşük ve iş verimliliği yüksektir. Ancak, iş yükü büyüktür ve daha fazla malzeme gereklidir.

3.2 Rejeneratörü yeniden tuğlalama

Uzun yıllardır üretilen rejeneratörün ısıtma ve bölme duvarlarında sıcaklık ve diğer faktörlerin etkisiyle çatlaklar, erimeler ve deformasyonlar meydana gelir, kontrol tuğlaları yüksek fırın tozu, tuğla parçaları ve grafit ile tıkanır. Rejeneratörde meydana gelen bu hasarlar ısıtma rejimini ciddi şekilde etkilediğinde rejeneratör için yeniden tuğlalama yapılması gerekecektir [3]. Yapılacak işler şunları içerir: Damalı tuğlaların değiştirilmesi, rejeneratör duvarının onarımı, rejeneratör duvarının yeniden tuğlalanması, tek baca onarımı ve ızgara tuğlalarının değiştirilmesi.

3.3 Fırın üst kısmının yeniden tuğlalanması

(1) Fırın üst yüzeyinin genel olarak yeniden tuğlalanması

Fırının üst yüzeyinin ciddi şekilde pürüzlü olması, bu durum fırının üst kısmının temizlenmesini engelliyor ve yağmurdan sonra belirli alanlarda su birikmesine neden olarak fırın sıcaklığının stabilitesini etkiliyorsa, fırın üst yüzeyi için yeniden tuğlalama gerekli olacaktır.

(2) Fırın üst tuğlalarının çökmesi ve fırın odasının üst yüzeyindeki şişkinlik bakımı

Fırın odası kapak tuğlalarının üzerindeki tuğla yandıktan sonra fırın üstü çökerse ve fırın odasının üst duvarında itmeyi zorlaştıran bir yumru oluşursa, kaplama çıkarma ve yeniden tuğlalama gerekir.

(3) Fırın odası kapak tuğlasının üzerine yeniden tuğlalama

Fırın odası kapak tuğlasının üzerindeki tuğla hasarı nedeniyle fırın üst kısmında ciddi çapraz sızıntı probleminin çözülmesi.


4.                 Arıza süresinde kok fırını onarımları

Batarya tuğlalarının çoğu ciddi şekilde hasar görür, ısıtma sistemi zor çalışır ve normal üretim gerçekleştirilemez ise, kok fırını arıza süresi onarımları izin verilen koşullarda yapılacaktır. Sıcak durumda onarım ve soğuk durumda onarım olmak üzere iki onarım yöntemi vardır.

4.1 Sıcak durumda onarımlar

Sıcak durumda yapılan onarımlar, tüm kok dışarı atıldıktan sonra, onarılmayacak fırınların 700-900'de tutulması ve itici ve kok taraflarında yanma odalarının hasarlı ısıtma bacalarında üstten çıkarma onarımlarının yapılması anlamına gelir. Aynı zamanda hasarlı bağlantı sistemi üzerinde de onarımlar yapılabilir. Bu onarım yönteminin avantajları şunlardır: Yürütülmesi kolaydır, tampon fırınlarına gerek yoktur ve kok çıkışına etkisi azdır.

4.2 Soğuk durumda onarımlar

Soğuk durumda yapılan onarımlar, kok fırını bataryasının atmosfer sıcaklığına soğutulması, tuğla ve bağlantı sisteminin hasarlı parçalarının onarılması ve bataryanın yeniden ısıtılması anlamına gelir. Bu yöntemin avantajları şunlardır: Yürütülmesi kolay ve onarım kalitesi yüksek. Dezavantajları ise uzun onarım süresi, kok çıkışına büyük etki ve soğuk durumda bataryada belirli hasarlardır [4].

5.                 Bağlantı sisteminin onarımı

Uzun süreli operasyonlardan sonra, özellikle proses sistemlerine ve işletme yönetmeliklerine uyulmaması nedeniyle, bağlantı sistemi, batarya üzerindeki korumayı kaybedecek şekilde deforme olabilir veya hasar görebilir. Bu durumda, onarım ve değiştirme işlemleri gerekir. Onarım esas olarak şunları içerir: Yayların değiştirilmesi, boyuna bağlantı çubuklarının güçlendirilmesi, çapraz bağlantı çubuklarının güçlendirilmesi ve değiştirilmesi, çelik kolonların doğrultulması ve değiştirilmesi, kapı çerçevelerinin değiştirilmesi, flaş plakalarının değiştirilmesi vb.

6.                 Kok fırını sıcak onarımının denizaşırı pazarı

Kok fırını sıcak onarımının denizaşırı pazarı, yalnızca yurt dışında kok fırını sıcak onarım teknolojisinin tanıtımı ile ilgili değildir. Denizaşırı kok projelerini kazanmamızın yolunu açıyor.


Denizaşırı kok pazarı, kok fırını sıcak onarım pazarını meydana getiriyor. Ayrıca, kok fırını sıcak onarım pazarı, yurtdışındaki kok pazarının öncüsüdür. Sovyetler Birliği'nden ithal edilen Çin kok teknolojisi, hayatlarını kok endüstrisine adamış Çinli nesillerin azmi sayesinde dünyanın merkezine yerleşmiştir. ÇHC'nin kuruluşunun ilk aşamasındaki teknoloji ithalatından, ülkenin kuruluşundan 50 yıl sonraki teknoloji ihracatına ve daha sonra partinin kuruluşundan bu yana ilk yüzyılda elde edilen görkemli başarılara kadar, hayatlarını kok endüstrisine adamış Çinli nesiller cesaret ve inovasyon üzere muhteşem bir bölüm yazdılar. Son yıllarda, kok endüstrisinin kapasite fazlasının azaltılmasının arka planında, Çin'in kok ihracatı düşüş eğilimi göstermiş ve ithalat artmaya başlamıştır. 14. Beş Yıllık Plan'da çevre koruma önlemleri daha katı olmakla birlikte kok ithalat vergisi sıfıra iniyor. Kok ihracatının azalması ve kok ithalatının artması eğilimi geri döndürülemez bir durumdadır. Çin net bir kok ithalatçısı olacaktır. 2018-2019 yıllarında kok fiyatı tamamen düştü. Covid-19 salgını nedeniyle, kok fiyatı, ortalama fiyatın ikinci çeyrekte ton başına 1750 yuan'a düşmesi ile 2020'nin ilk birkaç ayında düşüş eğilimini sürdürdü ve ardından yeniden yükseldi. Ocak 2021'in başlarında, ortalama fiyat, şubat ayının sonuna kadar korunan ton başına 2800 yuan'lık periyodik bir zirveye ulaştı. Mart 2021'den itibaren kok fiyatı düşmeye başladı ve Nisan ayında düşüş eğilimini durdurdu. Mayıs ayında ortalama fiyat ton başına 2200 yuan civarındaydı. Kok endüstrisinin karlılığı, Nisan 2020'den itibaren toparlanmaya devam etti. Ton başına bağımsız kok tesisi karı 1000 yuan'ın üzerine çıktı. Mayıs ayında fiyat düştü, ancak ton başına kar hala 300 yuan'ın üzerindedir. Kok ithalatı, yurtiçi kapasite değişimi ve denizaşırı kapasite düzenlemesi için itici güç olacaktır. Denizaşırı çelik endüstrisi, denizaşırı kok pazarının temel taşıdır. Gelişmekte olan ülke ve bölgelerin inşaat ihtiyacı ile gelişmiş ülkelerin kapasite değişimi, denizaşırı kok endüstrisine gelişme fırsatı sağlamaktadır.

Denizaşırı kok fırını sıcak onarım pazarı, Antarktika dışında tüm dünyaya yayılan denizaşırı kok pazarının bir parçasıdır. Endüstriyel süper güçler, ikinci sanayi devrimi sırasında bir elektrifikasyon ve çelik üretimi dalgası başlatmıştır. Bu, aynı zamanda kok endüstrisi için de hareketli bir dönem olmuştur. İngiltere ve Japonya'daki kok fırınlarının çoğu o dönemde inşa edilmiştir; bu da günümüzde yurtdışında kok fırını sıcak onarımına katkı sağlamaktadır.

Japonya'yı örnek alalım; Kobe çelik şirketi, Amagasaki çelik şirketi ve Mitsubishi Chemical, Showa döneminin 31. yılında (1956) Amagasaki kok şirketini kurdu ve 4 metrelik 41 fırınlı kok fırını bataryası yaptı. Showa döneminin 32. yılında ise 55 fırın (bir batarya için 28, diğeri için 27 fırın) yapılıp çalıştırılmıştır. Sonraki on yılda birkaç kok fırını bataryası üretilmiştir. Kobe çelik şirketinin yüksek fırınına kolaylık sağlaması için Showa döneminin 40. yılında o dönemde Japonya'nın en büyük kok fırını (5 metre) inşa edilmiştir. Bu, Japonya'da gelişen bir kok endüstrisinin başlamasına neden olmuştur. Japonya'daki ilk kok fırını bataryası 16 yıl hizmet vermiş ve Showa döneminin 47. yılında hizmetini durdurmuştur. Bu, Japonya kok endüstrisinin bir kilometre taşıdır. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, Çin ve Güney Kore'den yeni çelik şirketleriyle rekabet edebilmek amacıyla kaynakları korumak ve maliyetleri düşürmek için çelik endüstrisinin tekrar tekrar bölünmesinden vazgeçmiştir. Kawasaki Steel ve NKK, 2002 yılında JFE'yi oluşturmak için birleşmiştir. On yıl sonra, Japonya'nın en büyük çelik şirketi olan Nippon Steel (dünyada dördüncü), üçüncü en büyük olan Sumitomo Metal (dünyada 19'uncu) ile birleşerek 1 Ekim 2012'de Nippon Steel&Sumitomo Metal'i kurmuştur. Nippon Steel&Sumitomo Metal'in yıllık ham çelik verimi 37,5 milyon tondur. Yılda 31,3 milyon ton kar eden ve bir önceki ikinci sırada yer alan Baosteel'i geride bırakarak Arcelor Mittal'den sonra ikinci en büyük çelik üreticisi olmuştur. Japonya'da çelik tüketimi oldukça yüksektir. Neredeyse tüm köprü ve üst geçitlerde, beton kullanmak yerine çelik yapı uygulanır. Ayrıca, deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu kayıpları önlemek için evlerde çoğunlukla çelik yapıların sismik hafifletilmesi ve sürgülü ray sönümlemesi gibi yapılar kullanılır. Japonya'da, çeliğe duyulan büyük ihtiyaç, büyük miktarda kok ihtiyacını doğuruyor. Son yıllarda Japonya'nın yıllık kok karı 35 milyon ton civarındadır. Japonya, kok üreten en büyük ikinci ülke olmuştur. Kok üretimi, çelik endüstrisinin kritik bir sürecidir ve Japonya'da hala yüksek önceliğe sahiptir. Japonya'daki ilk kok fırınından bu yana benimsenen üstten yüklemeli kok fırını, Japonya'da halen yaygındır. Kok endüstrisinde çalışan pek çok kişi, ısı geri kazanımlı kok fırını ve damgalama kok fırınını hiç duymamıştır. Japonya'nın önde gelen çelik şirketlerinden ekipler, dünyanın dört bir yanındaki damgalama ve ısı geri kazanımlı kok tesislerini ziyaret etmek üzere gönderilmiştir. Kapsamlı veri analizi yoluyla mevcut kömür harmanlama koşulları temelinde, Japon çelik şirketleri için üstten yüklemeli kok fırınlarının damgalama kok fırınlarından daha enerji tasarruflu olduğu sonucuna varmışlardır. Japonya'da kok fırını yakma ve kok fırını makinelerinin işletilmesi tam otomasyona ulaşmış durumdadır.  Çin'de üretilen yüksek kaliteli, düşük enerji tüketimi ve kullanıcı dostu fiyatlandırmaya sahip parçalayıcılar ve titreşimli elek gibi ekipman, Japon müşterilerin satın alma listesinin başında gelmektedir. Kömür ön ısıtma, kömür nem kontrolü (CMC) ve kömür briketleme prosesi Japonya'nın kok tesislerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. %94 enerji kullanım oranına ulaşmak için koklaştırma prosesi sırasında %2 atık plastik eklenir. Japonya'da CDQ pazar payı %83 kadar yüksek olduğundan, koklaştırma prosesinin kirlilik düzeyi iyi kontrol edilmektedir. Japonya hükümeti tarafından çıkarılan çevre koruma düzenlemeleri, özellikle kok fırını emisyonunun sülfür, siyanür ve nitrojen oksit (NOx) takibi konusunda katıdır. Kok fırını bacasının alt kısmındaki emisyonu takip eder. Emisyon standart eşiği aşıyorsa, hükümet, tesis işletiminin askıya alınmasını zorunlu kılacaktır. Japonya'da kok fırını emisyonunun nitrojen oksit (NOx) standardı 170ppm'dir. Hatta bazı liman şehirleri 110 ppm'den daha az olmasını şart koşmaktadır. Bu kok fırını bataryalarının eskimesi, Japonya'yı kok fırını sıcak onarımının altın çağına girmesine neden oluyor. Bazı kok fırınlarında kok odası ve yanma odası arızası yaşanmaktadır ve bunlar bazı parçaların sıcak onarımını, seramik kaynağı ve hatta revizyonu gerektirir. Bu da Çin ve dünyadaki rakiplerinin, kok fırını sıcak onarımı sahnesinde tam anlamıyla rekabet ettiği anlamına geliyor. Kok fırını sıcak onarım projeleri, projenin kendisinden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde kok fırını yenileme pazarının rüzgar gülü olma potansiyelindedir. Dünya çapında kok piyasasındaki şiddetli rekabet şu anlama gelir: Kok fırını sıcak onarım pazarında kim üstünlük kazanırsa, daha fazla kok fırını bataryası projesi kazanacaktır.

Mevcut durumda, denizaşırı COB onarım pazarı ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, hizmet veren kok fırınlarının ortalama yaşı 50'ye ulaşmış, normal bakım yapılmasına rağmen fırının bazı refrakter malzemelerinin hizmet ömrü sınıra ulaşmıştır ve ısıl genleşme nedeniyle kok fırınında ciddi deformasyon meydana gelmiştir. Bu, daha sonraki kok fırını dönüşümünü / yeniden yapılandırmasını başlatmak üzere sıcak onarımı kullanmak için en iyi fırsattır. Gelişmekte olan ülkelerde, hizmet veren kok fırınlarının ortalama yaşı yaklaşık 30'dur. Sınırlı düzeyde çalıştırma ve günlük bakım nedeniyle, kok fırınları ciddi şekilde hasar görmüştür; ancak sıcak onarımdan sonra hizmet ömürleri hala uzatılabilir. Çin'in sıcak onarım teknolojisi, aynı koşullar altında dünya ile aynı çizgidedir; ancak Avrupa teknolojisini kıyaslama gücüne ve kısmi sıcak onarım konusunda daha fazla deneyime sahiptir. Tüm bölüm onarımı için (çoklu kok odaları ve yanma odaları için onarım), orijinal tasarım şirketinin, orijinal çizim restorasyonunun zorluğunun yeni tasarımınkinden çok daha az olması gibi büyük bir avantajı vardır.

7.                 Sonuç ve Öneriler:

Kok fırını onarımı, karmaşık bir süreç ve zorlu çalışma koşullarına sahiptir ayrıca kapsamlı ve derin mesleki bilgi gerektirir. Gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan üst düzey bakım ve işletme, kok fırınlarının hizmet ömrünü büyük ölçüde uzatmış olsa da 50 yıllık sıcak olmayan onarım, ciddi bir kalifiye işçi eksikliği olan endüstriyel işçi hatasına yol açmıştır. Ayrıca, gerçekten profesyonel kok fırını bakım ekibi de nadir bulunur. Bu, normal üretimin sağlanması ve kok fırınının hizmet ömrünün uzatılması için çok zararlıdır.

Kok fırınının normal bakımı kok tesisi tarafından yapılır, normalde kapatma ile yenileme işleminin dış koşullarına ulaşılamaz, Ayrıca, kok fırınının kapatılması üretimi büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle, kapatmadan yenileme için piyasa talebi oldukça büyüktür. Denizaşırı pazarda üretim de dahil olmak üzere birden fazla unsurun farklı ihtiyaçlarına göre, kok fırınının kapanmadan yenilenmesi, özellikle çoklu yanma odalarının partiler halinde yenilenmesi ve takviye ekipmanlarının onarımı yeni fırsatlar ve zorluklarla karşılaşacak ve ayrıca gelecekteki denizaşırı kok piyasasında bir rekabet alanı haline gelecektir.

 

 

Xiaoqi Zhang

ACRE-TR Ticari Müdür

E-posta :zhangxiaoqi@acre.com.cn