Hollanda'daki Karbonsuzlaştırma Sürecinin İlk Aşaması: Koks Üretiminden Yüksek Piyas Indüksiyonlu Redüksiyona Geçiş

Tata Steel, Hollanda'daki finansal performansının önümüzdeki yıl artması beklenirken, koks üretiminden gaz tabanlı DRI ve elektrik arkı fırını üretimine geçiş planlamaktadır. Şirket, Hollanda hükümetinden bir karbonsuzlaştırma hibesi almayı planlıyor ve bu süreçte sendikalarla danışmanlık süreci aracılığıyla işbirliği yapmayı hedefliyor. Hollanda'daki operasyonlarından birinin yakında tekrar faaliyete geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda, Birleşik Krallık'taki yeniden yapılanma sürecinin tamamlanması 18 ay alması bekleniyor.

Hollanda'daki Karbonsuzlaştırma Sürecinin İlk Aşaması: Koks Üretiminden Yüksek Piyas Indüksiyonlu Redüksiyona Geçiş