İlgili Kayıtla Teknik Sorunlar Nedeni ile Çözüm Süresi Uzatıldı

Teknik sorunlar nedeniyle karbon sınır ayarlama mekanizması (CBAM) raporunu sunmakta zorluk yaşayan şirketlere bir aylık bir süre uzantısı verildi. Avrupa Komisyonu, geçiş süreci boyunca, raporu sunmakta zorluk çeken rapor sunanları herhangi bir cezaya tabi tutmama konusunda garantide bulundu. Bu durumda olan beyan sahiplerine, sorunların giderilmesini takiben ek süre istemeleri olanağı sunulmuştur. CBAM'ın uygulanması, özellikle Avrupa'nın önemli bir ihracat pazarı olduğu Çin üzerinde büyük bir etkisi olduğunu göstermiştir.

İlgili Kayıtla Teknik Sorunlar Nedeni ile Çözüm Süresi Uzatıldı