İş dünyasını bekleyen yeni zorluk: Küresel resesyon

Aon'un belirsizliklerle dolu bu yeni çağda iş dünyası liderlerinin nelere hazırlandıklarını, hangi konularda kendilerine güvendiklerini ortaya koyan Üst Düzey Yönetici Risk Anketi’nin

İş dünyasını bekleyen yeni zorluk: Küresel resesyon