NSK Değer Katma Programı AIP ve Başarı Hikayeleri

Çok çeşitli sektörlerden müşterilerle yakın iş ilişkileri içerisinde olması; NSK’nın, rulmanların ve lineer ürünlerin kullanıldığı ortamları ve uygulamaları mükemmel biçimde anlamasını sağlamıştır.

NSK Değer Katma Programı AIP ve Başarı Hikayeleri

2014 yılı ve sonrasında, bu uzmanlık, verimliliği iyileştirmeyi, arıza sürelerini kısaltmayı ve dolayısıyla karlılık ve rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen Değer Katma Programı AIP’ye dönüştürülmektedir.

Sorunların, kök nedenlerinin ve olası çözümlerin tespit edilmesi ancak şirket çapında yapılandırılmış bir girişimin parçası olarak NSK’nın Değer Katma Programı (AIP)’nın kullanımıyla sağlanabilir. AIP tüm sanayi sektörlerinde işletme maliyetleri, verimlilik ve karlılık açısından gerçek avantajlar sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu avantajlar, ekipman ve makine gibi somut varlıklar için tasarruf sağlamak ile bakım ve mühendislik personelinin bilgi birikimlerini geliştirmekle elde edilmektedir. Değer Katma Programı, NSK çapında benimsenen standartlaştırılmış bir yaklaşımdır. Müşterilerin basit bir şekilde süreci benimsemesi ve anlamasını sağlamakta ve NSK’nın işletmelerine nasıl değer kazandırabileceğini göstermektedir.

AIP Programının bir parçası olarak NSK Mühendislik ekibi -müşterilerin çalışanları ile birlikte– şirket sistemleri, stoklar, problem yaşanılan uygulamalar, yağlama ve hatta eğitim konuları gibi şirket operasyonlarını kapsamlı bir biçimde incelemektedir. Elde edilen verilerin analizi gerçekleştirilmekte ve iyileştirme önerileri sunulmaktadır.

Pratikte bu öneriler, belirli bir ürün çözümü veya rulmanların nasıl kontrol edileceği, bakımlarının nasıl yapılacağı, hata türlerinin nasıl belirleneceği ve rulmanların nasıl doğru biçimde kullanılabileceği gibi konuları içeren eğitimler bile olabilir. Bu konular erken rulman arızalarının en yaygın nedenleri arasındadır.

NSK 100’lerce müşterisinin önemli süreç hatalarından kaçınmasına, daha yüksek verimlilik oranlarına ulaşmasına ve her yıl binlerce Euro tasarruf sağlamasına yardımcı olmuştur. Bu maliyet tasarruflarının ne kadar önemli olabileceğini göstermek amacıyla NSK, kullanıcıların mevcut rulman uygulamalarının, iyileştirilmiş NSK çözümü ile karşılaştırılmasını sağlayan Maliyet Tasarrufu Hesaplama Uygu-laması’nı piyasaya sürmüştür.

NSK’NIN AIP Yaklaşımının Etkin Olarak Uygulandığı Örnekler

NSK Tekerlek Takımı Rulmanlarının Hizmet Süresini Uzattı

NSK rulmanları, Hitachi trenlerinin ilk partisine monte edilmiştir ve Şehirlerarası Ekspres Programı (IEP) için üretilen trenlerin minimum bakım gereksinimi, yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü hedeflerini karşılamasını sağlamakta kritik bir rol oynamaya hazırlanmaktadır. Japonya’daki ileri teknolojili ve yüksek hızlı Shinkansen trenlerinde performans ve emniyet açısından geliştirilen tasarımları temel alarak, NSK tekerlek takımı rulmanları, tekerlerin hizmet ömrünü bir milyon milin üzerine çıkarmak üzere geliştirilmiştir.

Newark, Nottinghemshire’da yer alan NSK fabrikasında görevli NSK Avrupa demiryolu sektör yöneticisi Tony Synnott şu ifadeleri kullanmıştır: “Basit bir şekilde ifade edecek olursak, tekerlek takımı rulmanları güç iletişimi ve tekerler de dahil olmak üzere bir trenin alt takımının statik parçaları ve döner parçaları arasındaki ara yüzü oluşturmaktadır.

Performans ve güvenilirlikleri, trenin sürekli çalışması için temel unsurlardır. Bu projede yaptığımız şey ise Japonya’da son derece verimli sonuçlar vermiş olan bu tasarımın bazı özelliklerini kullanmak ve tekerlek bakım işlemlerine uygunluk sağlaması için bakım gereksinimlerini geliştirmektir. Böylelikle trenin kullanılabilirliği artarken performans garantisi sunulmaktadır”.

Söz konusu çift sıralı konik makaralı rulmanların çalışma ortamı son derece zorludur, yüksek seviyede yükler ve çok çeşitli olası harici kirleticiler mevcuttur. Buna ek olarak sıcaklık farklılıkları ve sürekli vibrasyon da zorlayıcı olmaktadır. Rulmanların üretiminde kullanılan çelik, NSK tarafından özellikle aşırı zorlu koşullarda kullanılan rulmanların hizmet süresini uzatmak için geliştirilmiştir.

Sızdırmazlık elemanları ve malzemeleri de gresin rulman içerisinde kalmasını sağlamak ve diğer unsurların içeri girmesini engellemek için kritik önem taşımaktadır.

Synnott: “Kullandığımız yağlayıcı en yüksek kalitededir ve özellikle bu uygulama için formüle edilmiştir”.

NSK Rulmanları Sayesinde Kâğıt Üreticisi 50.000€ Tasarruf Sağladı

Renklendirme makinesindeki rulmanların sıkışması sonucu her ay dört saat üretim kaybı yaşayan büyük bir kağıt üreticisi; NSK’dan yardım istedi. Yapılan inceleme sonucu, standart rulmanların mürekkep ile kontamine olduğu ve her çalışmadan önce değiştirilmesi gerektiği tespit edildi. Bu sorunun üstesinden gelmek için NSK, Molded Oil rulmanları önerdi. Bu rulmanlar, sızdırmazlık sağlamaları ve kendi kendilerini yağlamaları sayesinde, sıvı girişi nedeniyle yaşanan yağlayıcı kaybı sorununu etkili biçimde çözdü. Sonuç olarak; bu rulmanlar düzenli olarak yıkamalı bakım işleminin gerektiği veya üretim sürecinin yağlayıcı olmayan sıvılar içerdiği üretim koşullarında kullanıma uygundur. NSK bu tasarımın, kontaminasyonun yoğun olduğu ortamlarda, rulman performansını ve güvenilirliğini artırdığını ve bakım gerektirmeyen bir operasyona dönüştürdüğünü belirtmektedir. Aynı zamanda tesis operatörlerinin, mevcut makine parçası yağlama yöntemlerini değiştirerek ciddi miktarlarda maliyet tasarrufu sağladığını ifade etmektedir.

Sonuç olarak şirket, 12 ay boyunca herhangi bir problem veya üretim kaybı olmaksızın renklendirme makinesinde sürekli operasyon sağlamıştır. Yeni rulmanlar her ay dört saat çalışma süresinin yanında, malzemeden de tasarruf sağlamıştır. Bu da yılda 1.400€ etmektedir. Bununla birlikte makine arıza süresindeki azalma, genel verimlilikteki artış ve müşteri siparişlerini zamanında teslim etme olanağı sağlamıştır.

Sonuç olarak; NSK Rulmanları sayesinde kağıt üreticisi yıllık maliyetlerinde yaklaşık 50.000€ tasarruf sağlamıştır. Uzmanlık, ürün bilgisi ve AIP’nin diğer müşterilere nasıl yardımcı olduğuna dair detaylı bilgiler ve örnekler için NSK’ nın web sitesine bakabilirsiniz:

www.nskeurope.com.tr