Takım tezgahları sektöründen ana imalat sanayisi ihracatına 19 milyar dolarlık katkı

İmalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahları sektörü, 2021’inilk çeyreğinde yurt içi satışta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,2 artış yaşayarak 401,5 milyon dolara ulaştı

Takım tezgahları sektöründen ana imalat sanayisi ihracatına 19 milyar dolarlık katkı

  2021’in ilk çeyreğinde değer bazında üretim yüzde 20,5, ihracat yüzde 2,5 arttı   

ü        2021 yılının tamamında geçtiğimiz yıla göre yüzde 10’luk büyüme öngörüyoruz

İmalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahları sektörü, 2021’inilk çeyreğinde yurt içi satışta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,2 artış yaşayarak 401,5 milyon dolara ulaştı.Sektörün ihracatı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 artışla 138,9 milyon dolar oldu.Türkiye’nin takım tezgahları ihracatında Irak, Portekiz, Fas, Avustralya ve Pakistan yeni ve gelişen pazarlar olarak dikkat çekti. TİAD Başkanı Fatih Varlık, Takım tezgahları stratejik bir sektör olduğundan, dünyadaki mevcut koşullara rağmen 2020 yılında Türkiye ana imalat sanayisinin ihracatına 19 milyar dolarlık bir dolaylı katkısı oldu” dedi.

Sanayide ana imalat aracı olarak kullanılan ve “makineleri yapan makineler” olarak tanımlanan takım tezgahları sektörü, 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımcılara ek maliyet yaratan İlave Gümrük Vergisi’ne ve zorlu pandemi koşullarına rağmen yurt içi satışta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2’lik ciddi bir artış yaşadı ve 401,5 milyon dolar seviyesine yükseldi. Sektörde yılın ilk çeyreğinde değer bazında üretim, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 209 milyon dolar,ihracat ise yüzde 2,5 artarak138,9 milyon dolar oldu. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği(TİAD) Başkanı Fatih Varlık, sektör rakamları ve beklentilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Sanayide yeni makina yatırımı arttı

Türkiye takım tezgahları sektörünün ihracat konusunda yıla iyi başladığını söyleyen Fatih Varlık,ithalat faaliyetleri hakkında ise şunları söyledi: “Takım tezgahları ithalatı, pandeminin yarattığı krize rağmen ülke ekonomisini ayakta tutan ve yatırımlarına durmadan devam eden imalat sanayisinin etkisiyle yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,1 artış göstererek 331,5 milyon dolar olarak gerçekleşti”

Pandeminin küresel tedarik zincirinde aksamalara neden olduğunu aktaran Fatih Varlık, sözlerine şu şekilde devam etti:“Bu durum bir kere daha üretim altyapısında kendine yeter olmanın önemini gösterdi. Öte yandan ihracat yaptığımız önemli pazarlarımız olarak Rusya, Almanya, ABD, Polonya, Fransa ve Kanada öne çıkıyor. Ayrıca sektör yeni pazarlar arayışına da yöneldi. Bu kapsamda Türkiye’nin takım tezgahları ihracatında Irak, Portekiz, Fas, Avustralya ve Pakistan yeni ve gelişen pazarlar olarak öne çıktı.”

2021’de yüzde 10’luk büyüme öngörüsü

Takım tezgahları sektörünün stratejik açıdan önemine değinen Fatih Varlık, dünyadaki mevcut koşullara rağmen sektörün 2020 yılında Türkiye ana imalat sanayisinin ihracatına 19 milyar dolarlık bir dolaylı katkısı olduğunu kaydetti.Varlık, geçtiğimiz yıl iç piyasada ve yurt dışında tercih edilen ürünleri ise şöyle sıraladı: “Otomotiv, havacılık, medikal ve kalıpçılık sektörlerinde üretimindevam etmesi, yeni teknoloji ihtiyacı ve yatırımlarını beraberinde getirdi. Yatırım amacıyla gerçekleştirilen ithalatın yüzde 49’unu CNC işleme merkezleri ve CNC torna tezgahları oluşturdu. Ayrıca pandeminin yarattığı olumsuz koşullarda insan faktörünün önemi fazlasıyla tartışılınca robot ve otomasyon yatırımları ile eklemeli imalat makinelerinin yatırımı gözle görülür biçimde arttı. İhracatımızda ise giyotin, panç, abkant ve diğer presler dikkat çekti. Toplam takım tezgahı ihracatımızın yüzde 63’ünü presler oluşturdu. Otomotiv, medikal, savunma ve havacılık, kalıp ve makine teçhizat sektörlerindeki üretim ihtiyaçları neticesinde 2021 yılının tamamında geçtiğimiz yıla göre yüzde 10’luk büyüme öngörüyoruz.”