Talep zayıf, Türkiye’nin rekabet gücüne yönelik endişeler büyüyor

İhracat pazarlarında Rusya’dan kalan boşluğu Çin ve Hindistan dolduruyor

Talep zayıf, Türkiye’nin rekabet  gücüne yönelik endişeler büyüyor