Yassı çelikte dampinge karşı vergi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucunda Avrupa Birliği ve Güney Kore'den ithalata dampinge karşı önlem vergisi uygulanmasına karar verdi.

Yassı çelikte dampinge karşı vergi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde Avrupa Birliği ve Güney Kore'den ithalata dampinge karşı önlem vergisi uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu ürünün AB ve Güney Kore’den dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu ithalatın yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2’de yer almaktadır" denildi.

Kararda, bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile eşya tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirlenen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.