Yıl içinde, Ukrayna mühimmat sevkiyatlarını AB'ye yılda %3,7 artırdı

2023'te, Avrupa Birliği, 2022'ye kıyasla %11 azalma ile demir madeni ithalatını 72,75 milyon tona düşürdü. Bu durum, Eurostat verilerine dayanarak GMK Merkezi'nin hesaplamaları ile ortaya çıktı.

Yıl içinde, Ukrayna mühimmat sevkiyatlarını AB'ye yılda %3,7 artırdı