Kurtarmak Ya da Kaderine Terk etmek… Yerli Çelik Üreticisi Zor Durumda

Uzunca bir süredir Türk çelik sektöründeki problemlerden ve olası çözümlerden bahsedip duruyorum. Özellikle sektöre yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini, aksi takdirde yerli çelik üretiminin sekteye uğrayacağını hemen hemen her platformda dile getiriyorum. Günü kurtarma adına atılacak…