Sanayi Yatırımlarında Kör Dövüşü Sürüyor

Sanayi üretimi bir ülkenin nabzı gibidir… Üretim yavaşlamışsa ülke sorun yaşıyordur. Üretim plansız – projesiz bir şekilde gelişip büyüyorsa, gelecekte sorun olacak demektir. Türk sanayisi bu iki durumu da yaşadı diyebiliriz. Hatta sektörlere göre ikisini aynı anda yaşadığı zamanlar da oluyor. Bunun…