Avrupa Birliği, Yeşil Hidrojen Kullanarak Çelik Atıkları İşleme Yeni Bir Yolu Başlatıyor

AB, yeşil hidrojen tabanlı bir çelik atık işleme prosedürünün tanıtımını içeren ZHyRON adlı bir proje başlattı. Proje, Avrupa Sağlık ve Dijital Ajansı tarafından finanse ediliyor ve çelik atıkların değerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere çinko oksit konsantresi ve elektrik ark ocaklarında kullanılmaya uygun doğrudan indirgenmiş demir üretecek bir teknik yaklaşım içeriyor.

Avrupa Birliği, Yeşil Hidrojen Kullanarak Çelik Atıkları İşleme Yeni Bir Yolu Başlatıyor